Hulp bij opvoeden

Soms gaat opvoeden niet vanzelf. Je kind laat afwijkend gedrag zien. Je kind is angstig, teruggetrokken of juist heel druk en je weet niet hoe je daarmee om moet gaan. Dan is het fijn als je daarbij wat hulp kunt gebruiken.

Gedragsproblemen

Praktijk voor Opvoeden is er om gedragsproblemen van kinderen te onderzoeken, concrete adviezen te geven hoe hiermee om te gaan. Er kan een onderzoek worden afgenomen en daarna handelingsgerichte adviezen gegeven.

Wie is Cisca Mulder

Cisca Mulder is orthopedagoog-generalist met ervaring in de BGGZ, POH GGZ jeugd, jeugdzorg en het onderwijs. Cisca Mulder is gespecialiseerd in gezinspoblematiek en verricht handelingsgerichte diagnostiek.

Contact

Heb je een opvoedingsvraag of wil je meer weten over de Praktijk voor Opvoeden?
Drietorensweg 11-1
8307PA Ens